„Głos św. Antoniego” nr 130 – grudzień 2019


„Głos św. Antoniego” nr 129 – listopad 2019


listopad 2019 - poczucie grzechu

Z życia kościoła listopad 2019
listopad 2019 - foto

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej